Vietmap S1 1.1 APK

Vietmap S1 1.1 APK

Description of Vietmap S1

Giới thiệu về phần mềm dẫn đường VIETMAP phiên bản Android:
– Bản đồ Việt Nam chi tiết 63 tỉnh thành, cập nhật thường xuyên (không cần GPRS khi sử dụng)
– Dẫn đường bằng giọng nói
– Đọc tốc độ giới hạn ở từng đoạn đường
– Cảnh báo khi chạy quá tốc độ giới hạn cho phép
– Thể hiện sinh động mô hình 3D các tòa và hình ảnh các giao lộ phức tạp
– Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Hướng dẫn cài đặt:
1. Cài ứng dụng Vietmap S1 theo hướng dẫn tại https://www.vietmap.vn/Download/PND/Vietmap-B70
2. Chạy ứng dụng để lấy CID
3. Gửi CID đến [email protected] để được hướng dẫn mua mã kích hoạt.

#vietmap #s1 #android
Introducing the navigation software VIETMAP Android version:
– Vietnam map detailing 63 provinces and cities, updated regularly (without GPRS when using)
– Voice guidance
– Speed ​​limit reading for each road segment
– Warning when exceeding the speed limit
– Shows vividly 3D models of buildings and complex intersection images
– Language support: Vietnamese and English

Installation Instructions:
1. Install Vietmap S1 application as instructed at https://www.vietmap.vn/Download/PND/Vietmap-B70
2. Run the application to get the CID
3. Send CID to [email protected] for instructions on buying the activation code.

#vietmap # s1 #android
Test external

App Information of Vietmap S1

App Name Vietmap S1
Package Name com.vietmap.s1OBU
Version 1.1
Rating ( 9 )
Size 6.9 MB
Requirement Android 2.2+
Updated 2018-03-12
Installs 500+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *